Aslında bireylerin kendini psikolojik anlamda tam olarak iyi hissedemediği fazlaca uzun süre devam edebilen ve günlük hayatımızı aşırı derecede olumsuz etkileyebilecek psikolojik rahatsızlıklardan herhangi bir tanesidir. Şimdi depresyonda en fazla karşılaştığımız durum motivasyon eksikliği kişinin bir şeyleri yapmak istememesi, bir şeyler için kendinde güç bulamaması, kendini değersiz hissetmesi, karamsarlığa düşüyor olması, mutsuz hissediyor olması başkalarına karşı davranışlarında suçluluk duygusuna fazlasıyla sahip olmaya başlaması ve bunların da sonunda ölüm ve intihar düşünceleriyle birlikte gelen ruhsal problemdir.

Depresyon tanısının hastaya konulabilmesi için bu saydığımız belirtilerin en az iki hafta boyunca sürmesi ve kişinin günlük hayatındaki işlevsellik düzeyini çok büyük oranda bir bozulma olması gerekir. Bu nedenle depresyonu birkaç gün sürebilecek can sıkıntısından veya mutsuz histen ayırmak gerekir. Dediğimiz gibi en az iki hafta boyunca bu belirtilerin fazlasıyla kendini göstermesi gerekir. Şimdi depresyon fazlaca uzun iyi hissettirmediği için çok uzun süreler devam edebilir ve günlük hayatı olumsuz etkileyebilir.

Sözcük anlamına baktığımızda çöküş, çökkünlük olarak görülür. Kişinin duygu ve düşüncelerinde, davranışlarında olumsuz etkilenen şeylerdir. Depresyonun tabii ki bir de türleri var. Depresyon deyince yalnızca tek bir konuyu ele almak ne yazık ki doğru olmaz. Bunlardan en çok karşılaştığımız majör depresyon. En sık görülen depresyon tiplerinden birisidir. Bir semptom, tek görülen bir semptom, haftalar veya yıllar kadar sürebilir. Bunun da çökgünlük hali, ümitsizlik, değersiz hissetme gibi yoğunsuz, olumsuz duygular, yoğun olumsuz duygular fazlasıyla kendini gösterir. Bir de katatonik özellikli majör depresif bozukluk var.

Bu da kişinin nedensiz kas hareketleri yaşaması, alışılmamış beden pozisyonu, başkalarının söz veya hareketlerini tekrar etme, hiç konuşmama gibi özelliklerle kendisini gösterebiliyor. Distimi depresyon, distimi depresyon dediğimiz kronik olarak ortaya çıkar ama hafif bir seyirde kendini ilerletir. Kişiler en az iki yıl süre içinde zamanın yarısından fazlasının depresif hissederler ya da genel olarak yaptıkları etkinlik ve eğlencelerden çok çok çok az zevk alıyor olurlar. Bir de mevsimsel depresyon var. Mevsimsel depresyon ne? İklim değişikliklerine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Mevsim evresi bittiğinde insanlar genellikle iyileşir ve normal işleyişlerine geri kazanıyor olurlar. Bir diğeri de atipik depresyon.

Atipik depresyon, kişilerde ani duygu değişimlerinin yanında hızlıca kilo alma, iştahlarını hızlıca bir artış gereğinden fazla uyuma kollarında ve bacaklarında bir ağırlık hissi ve reddedilme veya eleştirilme korkusunun yüksek safhada olduğunu görürüz. Şimdi depresyonun genel olarak belirtilerini ele aldığımızda sürekli üzgünlük, depresif ruh hali, ikincisi bir zamanlar zevk aldığımız etkinliklere karşı artık ilgi duymama ya da eskisi kadar bu durumlardan zevk almama, kilo kaybı üçüncü olarak kilo kaybı veya bu kilo kaybında fazlasıyla bir artış, enerjide eksiklik, karamsarlık ve çaresizlik hissi önceki zamanlara göre çok daha mutsuz hissetme ve çok sık karşılaştığımız değersizlik hissi, cinsel isteksizlik ve benlik saygısında çok büyük oranda azalmayla birlikte gelir.

Depresyonun tedavisinde de bir profesyonel tarafından teşhis konulduktan sonra ilaç tedavisi veya bir psikoterapi desteği alarak depresyonun üstesinden gelinebilir. En etkili yöntem olarak da hem ilaç hem de psikoterapinin birlikte ilerlediği yöntemlerin kabul gördüğü bilinmektedir. Özellikle bilişsel davranışçı terapi yaşanılan depresyonların tedavisi için oldukça etkili psikoterapi yöntemlerinden bir tanesidir.

Psikoterapist, depresyona sebep olan etkenleri inceler ve bunların üzerinde durarak hastanın düşünce yapısını değiştirmeye ve daha pozitif düşünceler yerleştirmeye odaklanır. Eğer siz de herhangi bir bir depresyon belirtilerinden birkaçını taşıyorsanız ve bu gerçekten iki haftadan fazlasıyla varsa hayatınızda en yakın zamanda bir uzmana danışarak yardım alabilirsiniz.”