Histrionik kelimesi Latince tiyatro oyunlarındaki aktörleri temsilen kullanılan “histrione” kelimesinden türetilmiştir. Burada dikkat çekmek gereken kelime “histeri” kelimesidir. Bu iki ayrı  kelime  arasında benzerlik bulunsa da farklı yapılardır. Histrionik kişilik bozukluğu genellikle halk arasında pek bilinmemektedir.  Histrionik kişiler ilgi odağı olmaları gerektiğine ya da başkalarının takdirini kazanmaları gerektiğine inanırlar. Bu yüzden ilgi çekmeye yönelik davranışlar sergilerler. Yakınlık kurmaya yönelik yoğun çaba içerisinde olsalar da insan ilişkileri genelikle yüzeysel, kimlik duyguları zayıftır  ve bulundukları ortama uyum sağlamak için ortamın beklentilerine göre davranmaktadırlar.

Histrionik kişiler yüksek enerjili  ve  duygularını aşırı ifade eden,  detaylardan uzak konuşma tarzları olan kişilerdir. Bir işe büyük bir çoşku ve heves ile başlamalarına rağmen çabuk sıkılırlar. Dış görünüşlerine büyük önem verirler.

Histrionik Kişilik Bozukluğu görülen bireyler; İlgi odağı olmadıkları durumlarda rahatsız olurlar, Diğer insanlarla olan etkileşimleri ve iletişimlerin de  kışkırtıcı ya da baştan çıkarıcı ve uygunsuz davranışlar sergilerler. Olması gerekenden fazla samimi olurlar ve   ani  değişen yüzeysel duygulara sahiptirler. İlgi çekmek için sürekli olarak dış görünüşlerini  kullanırlar.  Gereğinden çok etkilemeye yönelik ve ayrıntıdan uzak konuşma şekilleri vardır. Davranışları  yapmacık  ve abartılıdır, kolay etki altında kalırlar.

Histionik Kişilik Bozukluğu hep aynı şekilde görülmemekte farklı  alt tipleri bulunmaktadır.

Histrionik Kişilik Bozukluğunun yaygınlığı araştırıldığında farklı sonuçlar elde edilse de  genel itibari ile yüzde 1 ile 2 arasında gözlenmektedir. Kadın ve erkeklerde eşit olarak görülmesine rağmen kadınlarda daha kolay fark edilir.  Ebevenynlerin tutumları, ebeveynlerle olan iletişim ve aile ortamı büyük etkiye sahiptir. Abartılı davranışlar erken dönemde ihmalkâr anne tutumları nedeniyle ortaya çıkmakta ve  sonucunda  bebek/çocuk  ihtiyaçlarını annesine iletebilmek için abartılı davranışlar sergilemektedir. İlgiden mahrum kalan bebek / çocuk, duygularını ifade edemediği için sıkıntı duyar. Yaşamın ileriki dönemlerinde de duygulardan kurtulmak ya da kendini ifade edebilmek için alternatif bir yol bilmediği için abartılı davranışlarla kişi kendini ifade etmektedir. Kız ve erkek çocuklarda farklı örüntüye sahip olan Histrionik Kişilik Bozukluğu olan bireyler detaylı düşünmedikleri için duygularına göre hareket ederek olaylara bilişsel çarpıtmayla tepki verirler. Olaylar ya çok iyi ya da çok kötü olarak iki farklı uçta yorumlanır. Bununla birlikte reddedilme durumunda daima reddedileceklerine ilişkin aşırı genelleme adı verilen diğer bir bilişsel çarpıtma devreye girer.

Histrionik kişilik bozukluğu tedavisinde; Psikoterapide psikanalitik – psikodinamik yöntemler veya Bilişsel terapi oldukça fayda göstermektedir. Grup terapileri de faydalıdır. Ek psikiyatrik bozukluklarda ilaç kullanımı gerekebilmektedir.