Hemşire kelimesi Farsça (süt) anlamına gelen (Şir) kelimesinden süt kardeş türeyerek kız kardeş anlamına gelir. Sonrasında Osmanlıca'ya geçen hemşire kelimesi, bu anlamı ile sıkça kullanılmıştır. Hemşire kelimesi biraz da buradan esinle anne ve anneanne anlamına gelen (Ere) gibi sağlık alanına devşirilmiştir.

Yani buradaki kasıt hastaya bir anne, bir kardeş gibi onunla ilgilenmek söz konusudur. Hemşire kelimesinin kız kardeşten türeme olmasının yanı sıra bugün her ne kadar kadınlarla özdeşleştirilmiş bir meslek olarak görülse de erkekler de hemşirelik eğitimi almakta ve mesleği profesyonel olarak icra etmektedirler.

Mesleki tanımlarda hemşirelik belirli sağlık eğitim ve öğrenimi görmüş, sağlık hizmeti alan hastaların bakımında görev yapan kliniklerde sağlık hizmeti sunan hekimlere yardımcı olan sağlık personelidir. Hemşirelik mesleğinde Florence Nightingale ruhunu taşımak ve bu tanımlama ışığında hemşirelik bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden, hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeyi sağlayan bir meslek grubudur.

Dünya Sağlık Örgütü’nün hemşirelik tanımı da geçmişten günümüze kadar kültürel sosyal ve teknolojik değişimler ile kendini sürekli yenilemeyi başaran birey aile ve toplumsal sağlık ve esenliği ile ilgilenen uygulamalı bir sağlık disiplinidir.

Florence Nightingale modern hemşireliğin kurucusu olarak bilinir. 12 Mayıs 1820'de İtalya'nın Florence kentinde doğmuştur. Nightingale’in doğum günü 12 Mayıs, tüm dünyada hemşirelik günü olarak kutlanmaktadır. Florence Nightingale, hemşireliği bağımsız bir meslek olarak gören hemşirelerin yalnızca yetenekli nitelikli bireylere açık olması ve örgün eğitim sonra yapılması gerekliliğine inanmıştır hasta bakımında önemli rolü olduğuna inandığı hemşireliği her yerde savunan bir liderdir. Yaşadığı devrin zorlu zamanlarında yaralı askerlere psikolojik destek vererek hastalarda bütüncül bakımın önemini ortaya koymuştur.

Yönetimsel anlayışla hasta bakımında geliştirdiği hijyen kurallarıyla ve hemşirelik eğitimine sağladığı katkılarıyla mesleğin profesyonel anlamda ilerlemesine öncülük rolü üstlenmiş biridir. Bu meslekte profesyonellik o alanda ileri düzeyde uzmanlık bilgi beceri tutum ve davranış biçimi olarak ifade edilir. Hemşireler mesleki ve kişisel değerleriyle profesyonelliğini en iyi şekilde ortaya koyarlar, mesleki değerlerini aldıkları akademik eğitim ve mesleki tecrübeleriyle kazanırlar. Bu değerler hasta bakımında karar verme gücünü ve problem çözme becerisini de destekler. Hemşireler tüm bu işlevlerine diğer sağlık profesyonelleri ve kamu hizmeti sektörleriyle paylaşım ve işbirliği içinde yürütür Birleşmiş Milletler tarafından yolu Osmanlı ve İstanbul'a 1854 yılındaki savaş esnasında yaralı İngiliz askerlerinin tedavisinde Selimiye kışlasında harcadığı çaba ile tanınır.

Gelen efsane Hemşire Florence Nightingale'nin doğum tarihi olan 12 Mayıs tarihi her yıl Dünya Hemşireler Günü olarak kabul edilmiştir. Bizde ise 1964 yılından beri 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta içinde çeşitli etkinliklerle hemşireliğin sorunları, çalışma şartları, meslek hastalıkları, özlük sorunları, gündeme gelen konuşmalarla çözüm aranır. Esasen özel günler hatırlanmak ve farkına varmak maksadı taşır. Bu durumun hakkını vermek de özel günlerde muhatapı olanlara değerlerini teslim etmenin yanında onları ve sıkıntılarını anlamak çözüm bulmakla olur. Herkesin en baş ihtiyacı olan sağlıkta hizmet veren hemşireleri o özel günde hatırlarken, bu mesleği yerine getiren insanlara da işlerinde yardımcı olmak onlara bakışınızı gözden geçirerek ve yine kendilerine sunulan olanaklarla çalışma koşullarını da gözardı etmemeniz gerekiyor. Yazının sonunda ömrünü mesleğine adamış, hayallerinin, ideallerinin peşinden koşan, lider ruhlu tüm hemşirelere saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Pandemide ve yakında deprem felaketinde hayatlarını kaybeden tüm hemşireleri ve sağlıkçılara ithafen Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun. Nebile Ünsal