Ticaret İl Müdürlüğü, şikayetler üzerine hizmet satışları için fiyat tarifesi bulundurmayan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırıyor.

İl Müdürlüğünden yapılan duyuruda, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Tarife ve fiyat listesi” başlıklı 8 inci maddesinde; “ Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.  Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur.” hükümleri bulunmaktadır.

Son zamanlarda gerek İl Müdürlüğümüze gerekse Bakanlığımıza doğrudan veya diğer başvuru yöntemleri ile ulaşan birçok şikayet içeriğinde hizmet satışları için fiyat tarifesi bulunmadığı hususlarında yoğunlaşmış olduğu görüldüğünden, bu doğrultuda anılan Kanunun 54’üncü maddesi ile ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız talimatıyla, İlimiz ve ilçelerinde denetimler başlamıştır.

Bu itibarla, yukarıda, belirtilen ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası uygulanacaktır.” İfadelerine yer verildi. GAMZE ELMAS

Editör: Korkmaz Kesik