DOSYA NO : 2023/234 Esas
KARAR NO : 2023/326

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/07/2023 tarihli ilamı ile; sanığın üzerine atılı Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçu yönünden yargılama yetkisi Bozüyük Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğundan yetkisizlik kararı verilmiştir. Ramazan ve Gülsüm oğlu, 23/10/1982 Antalya doğumlu, Engin ŞAHİN'in; soruşturma ve kovuşturma aşamasında ifadesinin alınamadığı, sanık hakkında çıkartılan yakalama emrinin infaz edilemediği, dosyada mevcut adresinden bahisle yapılan tebligatın bila tebliğ iade geldiği, yapılan adres araştırmasına rağmen kendisine ulaşılamadığından Mahkememiz hükmünün kendisine tebliğ edilemediği görülmekle;
1-Tirajı en yüksek yerel gazetede ve yerel internet haber sitesinde 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yasal olarak tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.10.2023

#ilangovtr Basın No ILN01915937