Buna göre; yıl boyunca Müdürlük tarafından 65.525 taşınmazın işlemi gerçekleştirildi.
Diğer yandan, 30.300 toplam işlem yapılırken, 56.941 kişi işleme taraf olarak açıklandı.
65.525 taşınmaza işlem yapılırken, 4560 resmi yazışma gerçekleştirildi. Kemal ATLAN

Editör: HASAN GÜNER