(DHMİ) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum Havalimanında Hurdaya Ayrılan Hava Aracının satışını yapacak.

Erzurum Havalimanı apronunda bulunan 4LSKN tescilli hurda hava aracı  400.000.-TL (DörtyüzbinTürkLirası) muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek satışı gerçekleştirilecek.  

İhaleye katılmak isteyenler 50.000.-TL(EllibinTürkLirası) geçici teminat verecekler.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, istekliler 22/02/2023 günü saat 14.00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdürlüğüne verecekler. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.