Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde  NetCAD Kampüs iş birliği ile “Netcad Temel eğitimi  ve Netsurf Sertifikalı Eğitim Programı" gerçekleştirilecek.

1-2 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak program, Eğitim; Ziraat, Biyosistem, İnşaat, Çevre ve Harita mühendislikleri başta olmak üzere  Coğrafya, Şehir Planlamacı, Mimar  gibi harita ve proje tabanlı çalışan pek çok meslek grubuna yönelik hazırlandı.

Katılım ücreti 400 TL olan eğitim, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilecek.

KİMLER KATILABİLİR?

Bu eğitim proje üretimine yönelik tüm sektörlerin temel ihtiyacı niteliğindedir. Dijital ortamda proje üreten iki veya üç boyutlu analizlerin yapımını gerektiren, proje üretimi konusunda çalışan tüm meslek grupları, harita, inşaat, orman, ziraat, amden, çevre, jeoloji, hidrojeoloji mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar, teknikerler, harita ve proje bağımlısı çalışan tüm sektör çalışanları, yöneticileri aynı zamanda akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yönelik hazırlanmıştır.

EĞİTİM

Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,

Temel harita, projeksiyon ve veri yapıları konusunda bilgi sahibi olabilecek,

Projelere ilişkin genel ayarlamaları ve projeksiyon tanımlamalarını yapabilecek,

Raster dönüştürme ve coğrafi referanslama işlemlerini yapabilecek,

Netcad’ın veri üretimine yönelik gelişmiş fonksiyonları sayesşnde, farklı özelliklerde veri üretimi ve düzenleme işlemlerini  yapabilecek,

Sayısal analiz Modeli oluşturabilecek,

İstenilen aralıkta eşyükselti ve eş dağılım eğrileri geçirebilecek ve düzenleyebilecek,

Kesit, profil alımları, kübaj hesaplamaları, plankote nokta üretimi, şev taramaları yapabilecek,

Online haritaları projeler için altlık olarak kullanabilecek,

Oluşturulan projeleri otomatik olarak paftalayabilecek; çıktılarını alabilecek,

Projeler kml formatında kaydedilebilecek.

Kaynak: MEHMET ÖZGÜR