Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) tarafından her yıl düzenlenen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin (BŞEÜ) de paydaşı olduğu EstekFest etkinliği Eskişehir’de gerçekleştirildi.

Eskişehir’deki inovatif tabanlı firmaların ve üniversitelerin Ar-Ge tabanlı projelerinin sergilendiği organizasyonda, BŞEÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Üniversite patent portföyü sergilendi. Organizasyona; BŞEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş başkanlığında Doç. Dr. Edip Avşar, Doç. Dr. Raif Zileli,  Dr. Öğr. Üyesi Pınar Uyan, Dr. Öğr. Üyesi Hacer Kaya Çakır, Öğr. Gör. Tülay Çıkrık, Öğr. Gör. Seher Sarı ve Öğr. Gör. Hatice Taş'tan oluşan ekip katıldı. KORKMAZ KESİK