Bozüyük Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısında 9 gündem maddesi görüşüldü.

Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlık etti.

Mecliste gündemin ilk maddesinde yer alan “Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına Ait Yönetmeliğinin Madde 17) 32-59 ay aralığında bulunan çocukların öz bakım becerilerini; fiziksel, zihinsel, sosyal, ahlaki, duygusal, cinsel ve dil gelişimlerini en üst seviyeye çıkartmak için gereken koşulları sağlayarak belediye ve kamu personeli ile toplumda ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarına yardımcı olmak ve Madde 31) c bendi Kayıt yapılabilmesi için çocukların 32-59 ay aralığında olması şartı aranır. Bu şartları taşıyan öğrencilerin gruplandırılarak sınıflara paylaştırma işlemi ise idare tarafından yapılır. Şeklinde değişiklik yapılması konusu oy birliği ile kabul edildi.

Ardından, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bütçe aktarması yapılması,

Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler, personel giderleri ve malzeme giderleri maliyetlerindeki artışlar nedeniyle belediyenin 2023 mali yılı bütçesine ek olarak 90.000.000,00 TL’nin 27 Mayıs 2016 tarih ve 29724 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre ek bütçe yapılması,

Bozüyük Kent Konseyi’nin 27.07.2023 tarih ve 5 sayılı dilekçesine istinaden kent konseyine müracaatta bulunan dernekler, dernek lokallerinde kullanmış oldukları su ücreti ve buna bağlı diğer tarifelerin ticarethane ücret tarifesi dışında ücretlendirilmesi konuları ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin f bendi gereğince; Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi Ekmek Fırınında üretilen 250 gr. ekmeğin üretim maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle satış fiyatının belirlenmesi konusu 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü yapılacak 2. Birleşimde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Daha sonra gündemin 6,7,8 ve 9. Sırasında yer alan “Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkına isim verilmesi konusu, 4 Eylül Mahallesi’nde bulunan Sosyal ve Kültürel Tesise isim verilmesi konusu, Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan, Sosyal ve Kültürel Tesise isim verilmesi konusu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (n) fıkrasına istinaden, ilçede yer alan meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzeri uygun bir yere Doç. Dr. Sinan Ateş adının verilmesi konusu İmar Komisyonuna sevk edildi. MEHMET ÖZGÜR