Hüsrevpaşa Mahallesi Yeni Ticaret Merkezi ve Saray Mahallesi Yeni Hal Binasında bulunan Taşınmazlar 3 yıllığına kiraya verilecek.

Bitlis Belediye Başkanlığı tarafından Bitlis Belediyesi Hüsrevpaşa Mahallesi Yeni Ticaret Merkezi ve Saray Mahallesi 157 ada 1 parsel (Yeni Hal Binası bulunan Taşınmazların 3 yıllığına (36 ay); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle kiraya verilecek.

Teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önüne tekliflerini sözlü olarak belirtmek suretiyle yapılır. Ancak; İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecekler.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, taahhütlü olarak gönderilen zarfın üzerine ihale komisyon başkanlığının adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi yazılacak. Postadaki vuku bulacak gecikmeler kabul edilmeyecek. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız