Kargı Belediyesi Çeltik İşletmesince 2022 ekim döneminde sazak çeltik arazilerinden elde edilen çeltiklerden 75 ton çeltik satılacak

Kargı Belediyesi Çeltik İşletmesince 2022 ekim döneminde sazak çeltik arazilerinden elde edilen çeltiklerden 75 ton (75.000 kg) Osmancık marka çeltiği, 15 tonluk partiler halinde 5.(Beş) parti halinde  2886 sayılı yasanın 45-46 ve47. maddeleri gereğince  07.03.2023 Salı günü saat 14.00’ de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan açık teklif usulü artırma ihalesi ile tamamı peşin ödenmek üzere satışı yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 1 (Bir) Kg. Osmancık marka çeltiğin muhammen bedeli KDV Dahil 13,25 (Onüçlirayirmibeşkuruş)TL,  olup,  ihaleye girebilmek için ayrı ayrı her bir partiye 5.962,50 TL. geçici teminat, yatırılması şart.  İhaleyi müteakip çeltik tutar bedelinin tamamı peşin alındıktan sonra çeltikler teslim edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız