BİL-EN Programı kapsamında Murat Hüdavendigar Ortaokulu tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile dil becerilerini geliştirmek ve kültürel alışverişte bulunmak amacıyla “Speaking Club(Konuşma Kulübü)” kuruldu. İngilizceyi ana dili gibi konuşan üniversite öğrencileri, ortaokul öğrencilerine İngilizce pratik yapma fırsatı sunarken kendileri de Türk kültürü hakkında bilgi edinme şansı buldular.
Kulüp faaliyetleri, öğrenciler arasında sadece dil becerilerini artırmakla kalmayıp aynı zamanda kültürel anlamda köprüler kurulmasına da olanak sağladı. Ortaokul öğrencileri, yabancı dil pratiği yaparak dillerini geliştirirken üniversite öğrencileri Türkiye’nin zengin kültürel mirasıyla daha yakından tanışma imkânı buldular. BİL-EN Programı çerçevesinde yürütülen bu iş birliği, her iki grubun da sosyal ve akademik gelişimine katkıda bulunmakta ve Bilecik’te kültürlerarası diyalog ve anlayışın gelişmesine önemli bir adım atmaktadır. Öğrenciler ve öğretmenler, bu tür etkileşimlerin eğitim süreçlerine olumlu etkilerini vurgulayarak projeyi genişleterek devamlılığını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdiler.

Kaynak: NEVZAT KAPTAN