banner716
banner401
banner422
Memleket Partisi Bilecik
banner773
banner735

HARMANKAYA KANYONU TABİAT PARKI DAĞ YOLU YÜRÜME BASAMAĞI VE MERDİVENİ YAPIM İŞİ

HARMANKAYA KANYONU TABİAT PARKI DAĞ YOLU YÜRÜME BASAMAĞI VE MERDİVENİ YAPIM İŞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-DKMP 2.BÖLGE ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

.

                HARMANKAYA KANYONU TABİAT PARKI DAĞ YOLU YÜRÜME BASAMAĞI VE MERDİVENİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

                İhale Kayıt Numarası                     : 2018/201625

                1-İdarenin

                a) Adresi                                             : FETHIYE MAHALLESİ FATIH SULTAN MEHMET BULVARI NO:133

                                                                              16140 NİLÜFER/BURSA

                b) Telefon ve faks numarası       : 2282121633 - 2282122249

                c) Elektronik Posta Adresi           : agelekci@ormansu.gov.tr

                ç) İhale dokümanının

                görülebileceği internet adresi   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

                2-İhale konusu yapım işinin

                a) Niteliği, türü ve miktarı            : 1

                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir.

                b) Yapılacağı yer                              : Bilecik ili, Yenipazar ilçesi, Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı

                                                                              Mağara Bölgesi

                c) İşe başlama tarihi                       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi

                                                                              yapılarak işe başlanacaktır.

                ç) İşin süresi                                      : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

                3- İhalenin

                a) Yapılacağı yer                               : BİLECİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ERTUĞRULGAZİ MAH. YEDİLER

                                                                              CD. NO:15

                b) Tarihi ve saati                              : 09.05.2018 - 11:00

                4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

                4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

                4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

                4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

                4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

                4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

                4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

                4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

                4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

                4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken                  kriterler:

                İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

                4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken                   kriterler:

                4.3.1. İş deneyim belgeleri:

                Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

                4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

                4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

                Yapım işleri iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan VXIII. grup saha işleri

                4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

                İnşaat Mühendisliği, Peyzaj Mimarı, Mimar

                5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

                6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

                7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

                7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİLECİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ERTUĞRULGAZİ MAH. YEDİLER CD. NO:15 adresinden satın alınabilir.

                7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

                8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİLECİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ERTUĞRULGAZİ MAH. YEDİLER CD. NO:15 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

                9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

                10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

                11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

                12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

                13.Diğer hususlar:

                İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

                Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.                                                                                                                                     (B-174)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner747

banner524

banner92

banner714

banner679

banner620

banner390

banner510

banner503