Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün, Başkan Yardımcısı Yüksel Gökçedağ ve Sayman Üye Murat Özçelik İstanbul’da düzenlenen, 30 Türk Oda ve Borsa ile 12 AB üyesi ülkeden 28 Oda arasında eşleştirme projelerine hibe sağlayan Türkiye AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi (TEBD) Kapanış Toplantısına katıldı.

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) projesi ile Türkiye’den ve AB’den Ticaret ve Sanayi Oda/Borsalarını bir dizi faaliyet ile destekleyerek, etkinlikler yürüterek iş dünyası diyaloğunu geliştirme fırsatları sağlayan, Avrupa Birliği ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunu teşvik eden TEBD projesi, Türkiye-AB ilişkilerinin sağladığı fırsatlar, iş imkânları ve zorluklar ile Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda daha fazla farkındalık oluşturan ve TEBD projesi kapsamındaki çeşitli programlara 250 Oda ve Borsa iştirak etti.