Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nde yeni görev aldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı İzmir'de gerçekleşti.

Toplantıda yapılan seçimde Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Aras Kıyı Ege Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği’nin yeni baş­ka­nı oldu. Yeni başkan Ahmet Aras yeni bir viz­yon­la gö­re­ve talip ol­duk­la­rı­nı, aktif bir şe­kil­de ça­lı­şa­rak bir­li­ğin lo­bi­si­ni güç­len­di­re­cek­le­ri­ni söy­le­di ve tüm üye­le­re ken­di­si­ni bu gö­re­ve layık gör­dük­le­ri için te­şek­kür etti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise Sağlık Komisyonu Başkanlığı'na seçildi. Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Subaşı, “Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin İzmir'de düzenlenen Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısına katıldık.

Toplantıda Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ı tebrik ediyorum. Ayrıca Sağlık Komisyonu Başkanlığı'na seçildiğim bu kıymetli birlikte şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.

Alınan kararların bölgemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.

Kaynak: KORKMAZ KESİK