25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle Bilecik Anadolu Kadınları Derneği duyarsız kalmadı ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.

KATLEDİLEN CEMİLE NUR DUMAN’I ANDILAR

Anadolu Kadınları Derneği Başkanı Nurcan Özçakır, konuşmasının başında Bilecik merkezde 2 yıl önce boşanmak üzere olduğu eşi tarafından adliye önünde katledilen Cemile Nur Duman’ı anarak başladı. Başkan Özçakır, “Hem kendisi hem babasının öldürüldüğü o gün şiddete kurban giden Cemile Nur Duman’ı ölüm yıldönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bundan sonra hiçbir kadının şiddet mağduru olmamasını temenni ediyoruz’’ dedi.

“HER YIL 1,6 MİLYON İNSAN, ŞİDDET NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMEKTEDİR”

Özçakır, Kadına yönelik şiddetle ilgili yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile 25 Kasım günü ‘’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’’ olarak ilan edildi.

Şiddet, dünya genelinde halk sağlığını ilgilendiren önemli sorunlardan biridir. Her yıl 1,6 milyon insan, şiddet nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olarak ele alınıp, devletin ve toplumun tüm organlarının aktif katılımıyla elbirliğiyle çözümüne yönelik yaptırımlar getirilmesi ve bu yaptırımların toplumsal bir zihniyet değişikliğine yön vermesi hedeflenmelidir.

“KADIN VE ÇOCUKLARI KORUYUCU HÜKÜMET PROGRAMLARI ÇOK ÖNEMLİDİR”

Kuşkusuz kadınlarla çocukları koruyucu hükümet politikaları ve bunlar sonucunda çıkarılacak kanunlarla gerçekleşebilecek hukuki reformlar çok daha büyük önem taşımaktadır. Hukuksal yaptırımlar, toplumun şiddet konusunda genel zihniyetleri değiştirici, okullardaki eğitim programlarının değiştirilmesi, medya ve internet üzerinde kadına yönelik cinsel obje ve şiddet içerikli aktivitelerin takip edilip engellenmesine yönelik çalışmaları desteklemelidir. Bu yaptırımlar olmadan, toplumsal ve sosyal bir iyileşme beklenmesi mümkün değildir.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ÖNLEMLERİN ALINMASINI İSTİYORUZ”

 Bizler Anadolu Kadınları Derneğimiz olarak, dünyada ve Türkiye’de kadına yönelik şiddeti kınıyor ve şiddetin önlenmesi için ilgili kurumlar tarafından tüm gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Bu anlamda, Türkiye’nin 2011 yılında ilk imzacısı olup, daha sonra 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı kararı ile çekildiği İstanbul Sözleşmesi; Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesidir. 6284 sayılı Yasa, kadını şiddete karşı koruyacak önlemlerle sınırlı kalırken, İstanbul Sözleşmesi daha kapsamlı Önleme, koruma, kovuşturma işlevi ve Kadın-Erkek eşitliğini sağlamaya yönelik önlemleri içeriyor. Ancak bu sözleşme ve yasaları uygulamak yerine İstanbul Sözleşmesi feshedildi.

“MAĞDUR KADININ SESİNİ DUYMAYAN DA SUÇLUDUR”

Erkeklerin kadınları ‘’niye öyle giyindi, gece o saatte ne işi vardı, yemeğin tuzu eksikti, beni terk etmeye kalktı’’ gibi gerekçelerle öldürme, şiddet uygulama cüretini kendilerinde görmelerinin en büyük temeli toplumsal cinsiyet eşitsizliği! Yalnızca fiziksel değil psikolojik şiddet de günümüzde çok yaygın, şiddet gösteren, insanlık suçunu işleyen, sevgiden yoksun kişilerdir. Şiddeti uygulayan kadar buna engel olmayan, mağdur kadının sesini duymayan da suçludur. Bu nedenle dayanışma içerisinde olmak hepimizin sorumluluğudur. Her türlü erkek şiddetine karşı dayanışmamızı büyütmek, şiddete uğrayan kişinin diline, dinine, kıyafetine, ırkına, medeni durumuna, vatandaş olup olmamasına, sınıfına, cinsiyet kimliğine göre ayrıştırılmasına izin vermemek için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz ve bundan sonra da daha eşit daha özgür günleri birlikte var edeceğiz. Kadının gücü ve varlığının kıymetini bilerek, dini, dili, siyasi görüşü ya da dış görünüşü ayırt etmeden birlik olmak zorundayız. Öyle ki bazen kadının kadına yaptığı psikolojik baskılar da mevcut; kadın güçlüyse, kendi başına birçok işte başarı gösteriyorsa, farklı bir görüşe sahipse veya farklı bir giyim tercihi varsa, bunun gibi nedenlerle ayrım yapılabiliyor veya sert eleştirilere maruz kalabiliyor.

“HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ”

Her kim tarafından ne sebeple olursa olsun, her türlü şiddetin karşısındayız. Yalnızca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde değil, her zaman her koşulda Bilecik Anadolu Kadınları Derneğimiz olarak kadınlarımızın yanındayız ve kadına şiddete hayır, sevgi ve hoşgörüye evet diyoruz. Yaşasın Kadın Dayanışması!”

KADES UYGULAMASI YÜKLENDİ

Dernek Başkanı Özçakır’ın konuşmasının ardından, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi Şiddet Büro görevlisi olan kadın polisler tarafından 6284 sayılı Kanun ile kadına yönelik şiddet ve kadın hakları konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca KADES hakkında bilgi veren görevli polislerin yardımıyla kadınların cep telefonuna KADES programı yüklendi. Kendisi veya çevresinde şiddet mağduru olan kadınlar bu programa bastığında konumu Emniyet tarafından görüldüğü ve 3 dakika içinde yardıma ulaşıldığı belirtildi.

Özçakır, bilgilendirme toplantısına katılan dernek üyelerine, Bilecik Gençlik Merkezi Bozüyük Genç Ofisinden katılan gençlere ve Aile içi şiddet biriminden görevlendirilen kadın polislere teşekkür etti.