İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 11 adet gayrimenkulun satışı yapılacak.

Taşınmaz malların ''kapalı teklif usulü'' ile satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No'lu Hol Basmane-Konak/İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2183 Oda No'lu Encümen Toplantı Salonu'nda komisyon huzurunda 10/08/2023 Perşembe günü yapılacak.

Yabancı istekliler Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımalı ve Türkiye'de adres beyanı gösterir belge sunmalı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihaleye katılacak isteklilerin ihaleye ait Şartnamede belirtilen belgelerin ve hazırlayacakları tekliflerinin ihale tarihinden bir gün önce son evrak verme tarihi 09/08/2023 Çarşamba günü en geç saat 12:00'a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No'lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü Basmane-Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekiyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Editör: EMİNE TÜRKSOY