Zonguldak Belediyesi tarafından 18 adet dükkan 9 yıl, 9 ay ( 117 aylık) süreli kiraya verilecek.

Zonguldak Belediye Başkanlığı tarafından; Belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında 31.01.2023 tarihinde imza edilen kira sözleşmesi kapsamında; Belediye Ana Hizmet Binası altında bulunan dükkanların 31.01.2033 tarihine kadar  9 yıl, 9 ay ( 117 aylık) süreli kiraya verilecek.

İhale, Zonguldak Belediyesi Encümen toplantı salonunda 21/03/2023 tarihinde saat 14:00 de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35a-36. maddesi uyarınca 37-43 üncü maddelerde belirtilen usulle kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacak. İdari Şartname, Zonguldak Belediyesi 4. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz görülebilir veya 2.750,00 TL bedelle temin edilebilir.

İhaleye iştirak etmek isteyenler; içinde iç zarfın ve istenen belgelerin bulunduğu dış zarfı, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 21/03/2023 tarihinde saat 12.00‘a kadar teslim etmek zorundalar.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihaleye iştirak edilecek dükkanların geçici teminatı, İdare’nin Vakıfbank Zonguldak Şubesi TR31 0001 5001 5800 7290 4908 66 nolu hesabına yatırabilir veya süresiz teminat mektubu verebilir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekiyor. Belirlenen teslim tarihi ve saatinden sonra teklif alınmayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız