Bilecik İl Genel Meclisi Ocak ayı 1’inci birleşim toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantıya; İl Genel Meclisi Üyeleri, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Akil Şahin, Erol Bandırmalıoğlu ve birim müdürleri katıldı.

Bilecik İl Genel Meclisi Ocak ayında; İl Özel İdaresinin 2023 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için denetim komisyonuna üye seçiminin yapılması,

Bilecik, Bozüyük, Gölpazarı, Söğüt, Pazaryeri, Osmaneli, Yenipazar Ve İnhisar Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetlerinde 2024 yılında görev yapacak hayırsever vatandaşlar arasından İl Genel Meclisi tarafından seçilecek üyelerin belirlenmesi,

Bilecik İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü'nün talebine istinaden; "İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binası doğalgaz dönüşüm ve ısınma sistemi yapım işi" giderlerinde kullanılmak üzere 320 Bin TL ödenek aktarma talebi,

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün talebine istinaden; 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasının yağmur suyu (drenaj) kuyularında zemin seviyesinin düzeltilmesi, kuyu duvarlarında oluşan tahribatların giderilmesi ve kuyularda bulunan tahliye pompalarının değiştirilmesi giderleri için 13 Bin TL ödenek aktarma talebi,

Bilecik, merkez ilçe, Hürriyet Mahallesi, Karaçay mevkiinde bulunan 1224 ada 6 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde su sondaj kuyularının açılması, su deposu yapılması, enerji nakil hattı çekilmesi ve yapılacak su deposundan OSB depolarına kadar su hattı bağlantısının yapılması amacıyla proje alt yapı ve yol güzergahı alanı içerisinde kalan tapuda Erkan Çoşkun adına kayıtlı 1.088,50 m2 yüzölçümlü 1224 ada 3 parsel no.lu taşınmazın, 1 (bir) TL iz bedeli karşılığında 361,48 m2'lik kısmının ifraz edilerek söz konusu parselin kamulaştırma bedelinin Bilecik 2. OSB tarafından ödenmesi kaydıyla kısmi olarak satın alınarak idaremiz adına kamulaştırılması ve kamulaştırma işlemi sonucunda oluşacak yeni parselin Bilecik 2. OSB' ye devir edilmesi talebi görüşülecek. MEHMET ÖZGÜR

                 

Editör: Korkmaz Kesik