Bilecik Belediyesi Haziran ayı belediye meclis toplantısında Hürriyet ve Pelitözü mahallelerine devlet bankalarına ait kabinlerin konulması konusu görüşülerek karara bağlandı.

D S C 3351

Bilecik Belediyesi Haziran ayı belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Parti grup sözcülerinin söz alarak konuşma gerçekleştirdikleri toplantıda Pelitözü ve Hürriyet Mahallesi muhtarlarının talepleri ele alındı.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden Bilecik İli, Merkez İlçe, İstiklal, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş Mahalleleri, Yaklaşık 225 Hektar Alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunda İmar Komisyonundan gelen raporun görüşüldüğü toplantıda 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine istinaden Bilecik İli, Merkez İlçesi, Pelitözü Mahallesi, Yaklaşık 15 Hektar Alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunda İmar Komisyonundan gelen rapor görüşülerek karara bağlandı.

2 MAHALLEYE ATM İÇİN YER TAHSİSİ

İmar konularının görüşüldüğü toplantıda ayrıca mülkiyeti Bilecik Belediye Başkanlığına ait Hürriyet ve Pelitözü mahallelerine devlet bankalarına ait kabinlerin konulması konusu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonrasında Hürriyet Mahallesi mahalle konağı önüne ATM kabini yer tahsisi ve Pelitözü mahallesi ATM talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: BETÜL KESİK