YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları da açıklandı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) yönetimi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için yeni gelecek öğrencilere kayıt dönemiyle ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan açıklamada, “2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize e-Devlet üzerinden kayıtlar 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Öğrenciler e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Bu süre içerisinde e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar e-Devlet üzerinden kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında Üniversitemize şahsen gelmelerine gerek yoktur. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alıp 06 Ekim 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları birimin öğrenci işlerine teslim edeceklerdir.

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri Üniversitemiz programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Üniversitemizin bir programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde kayıt hakkı kazandıkları Üniversitemiz akademik birimlerine mezun olamama gerekçelerinin yer aldığı belgeyi şahsen teslim etmeleri halinde geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 tarihine kadar Üniversitemiz akademik birimlerine ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden Üniversitemize yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 tarihine kadar Üniversitemiz akademik birimlerine ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

2023 YKS kayıt işlemlerinde 34 yaşını tamamlamış kadınlar için ayrılan kontenjandan yararlanarak Üniversitemiz de bir programa yerleştirilenlerden herhangi bir lisans programından mezun olduğu tespit edilenler ile ön lisans programlarına yerleşenler için ön lisans programından mezun olduğu tespit edilenlerin Üniversitemize kayıtları yapılmayacaktır. Bu adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

E-Devlet  üzerinden kayıt yapan öğrencilerin bilgileri 1 saat içerisinde öğrenci bilgi sistemine aktarılmaktadır.  Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin ders seçme işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihler arasında akademik danışmanları tarafından yapılmaktadır. Bu öğrencilerin danışman onayı için danışmanlarının yanına gelmelerine gerek yoktur. Ancak katkı payı ücreti yatırması gereken normal öğretim öğrencileri ile ikinci öğretim öğrencilerinin akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenim ücretlerini tahsilat rehberinde belirtilen şekilde yatırmaları gerekmektedir.

Şehit eş ve çocukları ve Gazi ile eş ve çocuklarından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edecekleri hak sahiplik belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri halinde öğrenim süreleri boyunca katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacaktır.

Sağlık Kurulu Raporları hakkında yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair Sağlık Kurulu Raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına  sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarında program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu kapsamda birinci öğretim öğrencilerinden de program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın katkı payı ücreti alınmaz.

Üniversitemizde Lisans programlarını kazanıp bir yıl İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini yaparken “İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık okumak istiyorum.” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı ile ilgili detaylı bilgilere https://bilecik.edu.tr/ydyo adresinden ulaşabilirsiniz. Üniversitemizde Lisans programlarını kazanıp bir yıl İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görmek isteyen öğrencilerden İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı için kesin kayıt hakkı kazananlar http://www.bilecik.edu.tr/ ve https://bilecik.edu.tr/ydyo adreslerinden duyurulacaktır.” BETÜL KESİK