“Yeni Bir Turist Türü Olarak Dijital Göçebeler: Türkiye'nin Cazip Bir Destinasyon Olmasına Yönelik Stratejilerin Geliştirilmesi” isimli proje, TÜBİTAK 3005 Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı çerçevesinde ‘A’ puan alarak desteklenmeye hak kazandı.


Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay, Öğr. Gör. Önder Demir ile Eskişehir Teknik Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Fatma Yaşlı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü doktora öğrencisi Deniz Ateş’in yer aldığı bir ekip ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Öznur Akgiş İlhan tarafından yürütülecek. Projenin iş birliği ortaklarını ise TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği, Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ve Coğrafya Eğitimi Derneği oluşturuyor.
Proje ile Türkiye’de dijital göçebelik endüstrisinin geliştirilmesine yönelik stratejilerin geliştirilerek ülkemizin dijital göçebeler için tercih edilen bir destinasyon haline gelmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Projenin süresi 20 ay, toplam bütçesi ise 344 bin Türk Lirası olarak belirlenirken, bu kaynaklar, Türkiye’de dijital göçebelik endüstrisinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve bilgilendirme çalışmalarında kullanılacak. İHA