Osmaneli ve yakın çevresinde kötü koku ve görüntü yaratmasından dolayı çevre halkın yoğun şikayetlerine neden olan kümes hayvancılığı için Valilik tarafından önemli bir adım atıldı.

Osmaneli ilçe ve köylerinde yoğunlaşan kümes hayvancılığının önemli ölçüde çevre kirliliği yarattığına yönelik Valiliğe yapılan yoğun şikayetler sonucu, Mahalli Çevre Kurulu tarafından yeni bir karar alındı. Buna göre; kanatlı hayvan kümes yatırımları kapsamında Osmaneli ilçesi için yapılan başvuruların ilgili kurumlarca ret edilmesine, yatırımların Osmaneli haricindeki diğer ilçelere yönlendirilmesine karar verildi.

Mahalli Çevre Kurulunun 21 Mart tarihli kararında şu ifadeler yer aldı:

“ Osmaneli ilçesi ve sınırlarında genellikle köy yerleşim alanları yakınlarında, köy ulaşım yollarının çevresinde kurulmuş olan kanatlı hayvan kümeslerinden kaynaklanan koku emisyonları, gübreler, tavuk ölüleri vb. etkenler önemli ölçüde çevresel sorunlar yaratmakta olup kümeslerin yoğunlaştığı Osmaneli ilçemiz ve köylerinde kümeslerden kaynaklı kümülatif çevresel etkiler yöre halkını olumsuz etkilemekte ve özellikle Osmaneli ilçesindeki kümeslerle ilgili Valiliğimize yoğun şikayetler gelmektedir.

İl Tarım ev Orman Müdürlüğü güncel verilerine göre; ilimiz genelinde 152 etlik broiler ticari kümes, 136 adet adet damızlık kümes, 7 adet yumurtacı kümes faaliyette olup bu kümeslerde toplam 9.479,735 adet kanatlı kümes hayvanı yetiştirilmektedir.

İlimizdeki kanatlı kümes hayvanı yetiştirme faaliyetlerinin ilçelere göre dağılımı değerlendirildiğinde; Bilecik il genelindeki 92 adet kümes hayvancılığı işletmesinin 47 adedinin ve toplam yetiştirilen kanatlı hayvan sayısının %54,77’sinin etlik broyler kanatlı sayısının ise %72,27’sinin Osmaneli ilçesinde olduğu, Osmaneli ilçemizde kanatlı hayvan kümes sayısının ve hayvan sayısının diğer ilçelere göre daha yoğun olduğu görülmektedir.

Osmaneli ilçesi ve kümeslerin bulunduğu ilçeye bağlı köylerden gelen şikayetlerin ve Osmaneli ilçesinde kümes yoğunluğunun Kurulumuzca değerlendirilmesi sonucunda;

Osmaneli ilçesi sınırlarında yer alan, bu Karar tarihinden önce ÇED Kararı, İmar Çalışmaları, Arazi Kullanım izni, teşvik vb. gerekli yasal izinlerini almış veya başvurularını yapmış veya kurulup üretim faaliyetlerine başlamış veya kümes yapım için izin süreçlerini başlatmış kanatlı hayvan kümesleri hariç olmak üzere, Osmaneli ilçesi ve köylerinde yeni kümes(etlik, damızlık, yumurtalık) yapımına ve faaliyetine, mevcut kümeslerde de kapasite artışına izin verilmemesine, Osmaneli ilçesi için yapılan başvuruların İlgili kurumlarca RED edilmesine,

Çevre, ekonomi ve istihdam açısından, Karar tarihinden sonra yapılacak kanatlı hayvan

kümes yatırımlarının İlimizdeki diğer ilçelere (Osmaneli dışında) yönlendirilmesine, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili mevzuatlarında belirtilen 250 adet/periyot ve altında kapasiteyle yetiştiricilik yapılacak kanatlı hayvan kümeslerinin asgari geçim işletmeleri olarak kabul edilip bu yasaklamanın dışında tutulmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

Kaynak: BETÜL KESİK