Bilecik Valiliği tarafından Baraj Gölü, Regülatör, sulama kanalı ve sulama göletinde boğulma olaylarının önlenmesi hakkında karar yayınlandı.

Karara göre; il sınırları içerisinden geçen akarsu ile baraj, gölet gölü, regülatör sulama göletleri, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma amacıyla inşa edilen tesislerde suya girmek yasaklandı. Yasağa uymayan 15 yaşının üzerindeki kişilerin kendilerine, 15 yaş altındakilerin ise velilerine cezai işlem uygulanacak.

Kararın ayrıntıları şu şekilde oldu:

“İlimiz sınırları içerisinde bulunan akarsu, yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak amacıyla (çocuk ve genç yaştaki vatandaşlarımızın serinlemek, yüzmek, balık tutmak, spor yapmak vb.) maksadıyla inşa edilen baraj gölü, regülatör, sulama kanalı, sulama göletleri ve taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesisler ile nehir, çay, ırmak vb. gibi akarsularda özellikle yaz aylarında suyun depolanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör vb. tesislerde; Zemin yapısı dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim gösterebilmesi,

Yukarı havzadan gelen killi ve şiltili malzemenin birikimiyle oluşması sebebiyle zeminin çamur formunda olması,

Su içerisinde su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi,

Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi (soğuk şoku: ilk başta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı ve tansiyonun yükselmesi) yaşanabilmesi,

tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması,

Göl alanı içerisinde su alma yapısı vb. sanat yapılarının yer alması

Su iletişim ya da deşarj maksadıyla inşa edilen kanallarda su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısının düşmesi sonucu hipotermi yaşanabilmesi,

Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması,

Suyun hızlı ve türbülanslı akması,

Kanal yamaçlarının dik ya da eğimli olması sebebiyle sudan çıkmanın zor olması,

Kanal güzergahı boyunca su alma yapısı, sifon vb. sanat yapılarının yer alması sebebiyle serinlemek ya da yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmek hayati risk oluşturduğundan bu konuda yaşanan boğulma olaylarının önlenmesidir.

Bu karar ilimiz içerisindeki yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesisler ile nehir, ırmak, çay vb. akarsular ve sulama göletlerinde meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili yapılacak çalışmaları kapsar.

İlimiz iklim özelliği gereği sıcak geçen yaz aylarında yüzmek, balık tutmak, spor yapmak vb. maksatları il sınırları içerisinden geçen akarsu ile baraj, gölet gölü, regülatör sulama göletleri, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma amacıyla inşa edilen tesislerde suya girmenin yasaklanmasına

İl sınırları içerisinden geçen nehir, baraj gölü, sulama kanalı göletlerine giren 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine 15 yaş altındakilerin ise veli ve vasilerine idari yaptırım cezasının uygulanmasına,

İl Sınırları içerisinden geçen nehir, baraj gölü, sulama kanalı ve sulama göletlerine giren 15 yaşından küçüklerin sulardan çıkarılarak uzaklaştırılmasına,

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, yerel yönetimlerce ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla geçen nehir, baraj gölü, sulama kanalı ve sulama göletlerine girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgilendirici broşür hazırlanmasına,

İl, ilçe Müftülüğünce Cuma hutbelerinde ve cami hoparlör anonslarında nehir, baraj gölü, sulama kanalı ve sulama göletlerine girilmemesine dair bilgilendirme yapılmasına;

İl, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından öğrencilere konuyla ilgili bilgilendirme çalışması yapılmasına,

DSİ İl İlçe tarım ve orman müdürlükleri ve yerel yönetimlerce özellikle daha önce suda boğulma olayı yaşanan nehir, baraj gölü sulama kanalı ve sulama göletlerine bekçi, özel güvenlik görevlisi, belediye zabıtası, orman muhafaza memuru, il ilçe tarım müdürlüğü görevlileri ve jandarma polis tarafından devriye görevlendirilmesine

İdari yaptırım cezalarının kolluk kuvvetleri, belediye zabıta kuvvetleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına;

Cezai Hükümler;

Bu karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66. Maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi Genel Esaslar başlığı altındaki 5.5. maddedeki görevlilerce idari işlem uygulanır.

Kaynak: EMİNE TÜRKSOY