'Ulusal Orman Envanteri' çerçevesinde, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarına düşen 162 gözlem noktasında ölçüm ve numune alma çalışmalarının hızla devam ettiği bildirildi.
Orman kaynaklarının ülke genelindeki mevcut durumunu ortaya koymak ve izlemek maksadıyla sürekli bilgi toplamak, orman kaynaklarından faydalanmayı ulusal düzeyde planlamak ve bu maksatla uzun vadeli stratejiler geliştirmek için oldukça önemli olan Ulusal Orman Envanteri çalışmaları çerçevesinde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm İşletme Müdürlüklerinde arazi çalışmaları sürdürülüyor.
Ulusal Orman Envanteri gözlem alanlarında yapılan çalışmalarda genel bilgiler, toprak özelliklerine ait bilgiler, biyolojik çeşitliliğin tespitine yönelik ölçme, gözlem ve incelemeler, orman zarar ve hastalıklarının tespitine yönelik ölçme, gözlem ve incelemeler, ağaç serveti, artım ve canlı kütleyi tespit amacıyla yapılacak ölçme, gözlem ve incelemeler ile ölü odun (dikili ve devrik ölü ağaçlar, gövde ve dal parçaları) ve ölü örtü tespitine ilişkin ölçme, gözlem ve tespitler yapılarak, çalışmalar titizlikle yürütülüyor. İHA