CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün;  Sosyal Güvenlik Kurumunun basın kuruluşlarının ilan kaybına neden olacak düzenlemesine tepki göstererek, yerel basına sahip çıktı. Tüzün,  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a yazılı soru önergesi vererek;  bu kısıtlamalarla yerel basının faaliyetlerini sürdüremeyecek duruma geleceğini vurguladı.

Maliye Bakanlığınca açıklanan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” kapsamında basına yönelik uygulamaya konulan kısıtlamaların ardından, bu kez de Sosyal Güvenlik Kurumu, basın kuruluşlarının ilan kaybına neden olacak bir düzenleme yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, bugüne kadar piyasa değeri 500 bin TL ve üzeri olan satışlarını, bir veya daha fazla süreli yayında ilan yoluyla kamuoyuna duyuruyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan değişiklik ile ilgili kurumun ilan yayımlama zorunluluğu getiren rayiç bedeli 500 binden 2,5 milyona çıkardı. Bu değişikliğe de resmî ilan bedelinin yüksekliği gerekçe gösterildi.

TÜZÜN’DEN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’A SORU ÖNERGESİ

Yapılan değişikliğin ardından CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, özellikle yerel basının faaliyetlerine devam etmesinin iyice güçleştiğine vurgu yaparak, yerel gazetelerin yaşatılması ve teşvik edilmesi yönünde çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a soru önergesi veren Tüzün, şu soruları iletti:

Basın ve Yayın organlarına ilan ve reklam verilmesini imkânsız hale getirilmesinin amacı yerel basına sansür uygulaması mıdır?

Abone satışları, reklamlar ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla alınan ilanlara getirilen kısıtlamalar yerel basının faaliyetlerinin sürdürülmeyeceği gerçeğinin bilincinde misiniz?

Yerel gazetelerin yaşatılması huşunda sektörü teşvik edici düzenlemeler getirmeyi düşünüyor musunuz?

Demokrasilerin gelişimine katkıda bulunan ve halkın özgür haber alma hakkı doğrultusunda kurumsal görev üstlenen yerel basının yaşatılması için Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ndeki yerel basınla ilgili uygulamalar ile SGK düzenlemesini iptal etmeyi düşünüyor musunuz?

Kaynak: BETÜL KESİK