Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Van İli Erciş İlçesi, Kışla Mahallesi, 1 ada 29 no.lu parselde kayıtlı 11.110 m2’lik arsa içerisinde bulunan; Erciş Ziraat Bölge Şefliği binası ve yaklaşık 7.000 m2 yüzölçümlü arsa ihaleyle kiraya verilecek. 

İhale, 14 /03 /2023 tarihinde saat 14.00’ te Erciş Şeker Fabrikası – Toplantı Salonunda Açık İhale usulüyle ve gerekirse açık arttırma ve/veya pazarlık yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenilen belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmekiyor.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, isteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı gün, en geç saat 14.00’e kadar, Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne vermeleri gerekiyor.

İhale konusu taşınmazın tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız