Şeyh Edebali Üniversitsi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sinem Öztürk Erdem'in yürütücü, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Ünal ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araş. Gör. Merve Karakoyun’un araştırmacı olduğu projeye TÜBİTAK’tan destek geldi.

TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek kapsamında "Ulva lactuca Ekstraktlarının Çilek Çeşitlerinde Sıcaklık Toleransı Üzerine Etkilerinin Fizyolojik ve Moleküler Yöntemler ile Belirlenmesi" konusundaki 75.000,00 TL bütçeli 123O902 no’lu projenin 12 ay süre ile TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun görüldü. GAMZE ELMAS