Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret İl Müdürlüğü İşbirliğinde Kooperatif bilgi sistemi ve kooperatif ana sözleşmelerinin intibakı ile ilgili kanunda yapılan yeni düzenlemeye ilişkin, Ticaret İl Müdürlüğü bağlı kooperatifler ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yüksel Gökçedağ ve Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta , Ticaret Sicil Müdürü Nahit Menteşe ve kooperatif yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda bir araya geldiler.

Kooperatif bilgi Sistemi ve Kooperatifleri düzenleyen 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Geçici Madde 9. Madde ile ilgili olarak kooperatifleri bilgilendirmek amacıyla Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen toplantıda, kanunun ek maddesi uyarınca Kooperatifler ve üst kuruluşlarının, ana sözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorunda oldukları, intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılacakları bilgisi verildi.

Söz konusu intibakın ne şekilde ve hangi şartlar dahilinde yapılması gerektiği konusunda detaylı bir sunumun yapıldığı toplantıda katılımcılara intibakın tanımı, intibak edecek kooperatifler, intibak işlemlerinde yetki devri, izin işlemleri yürütülürken dikkat edilmesi gereken hususlar, işlemler sırasında istenilecek belgeler konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı. KIYMET TUNCA