Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu(TKİ) tarafından Bilecik’inde içinde bulunduğu bazı illerde acele kamulaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Buna göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) sorumluluğunda bulunan Şırnak sınırları içindeki bir sahada asfaltit üretim faaliyetlerinin devamı kapsamında sahadan geçen bazı taşınmazlar TKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Ankara, Bartın, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Manisa ve Muğla'da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı korunmak suretiyle TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.