Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2023 yılı istihsali tahmini 2.700 ton yağlık ayçiçeğini 9 parti halinde açık artırma usulü ile satacak.

ihale, 24 Ağustos 2023 günü saat 14.00’te Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yapılacak.

Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ikinci ihale 31 Ağustos 2023 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız