HİSSEDAR UĞUR YENİGÜN - MALTEPE MAH. 553 NOLU SK. NO:25 İÇ KAPI NO:1 Adapazarı/SAKARYA
Memurluğuz dosyasında icra edilen kıymet takdiri ilişkin bilirkişilerce ibraz edilen raporların tebliği hissedar UĞUR YENİGÜN'e gösterilen adreste tebliğ edilememiş ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan, kıymet takdirine ilişkin rapor tebliğinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,
Bilecik ili, Gölpazarı ilçesi, Çaymahallesi 145 ada 83 parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmaz hususunda Ziraat Mühendisi bilirkişi tarafından ibraz edilen raporda;
"Gölpazarı ilçe merkezine 0,4 km mesafede olduğu, tarlaya ulaşımın mevcut parsellerin üzerinden sağlandığı, taşınmazın tüm çevresinin tarla vasıflı araziler ile çevrili olduğu, taşınmaz kuzeyden-güneye azalan % 1-2 ortalama eğimli, toprak derinliğinin 50 cm'in üzerinde olduğu, taşlılık sorunu bulunmadığı, drenaj sorunu bulunmadığı ve toprağın kumlu-tınlı bir yapıya sahip olduğu, her türlü tarım makinasının çalışmasının mümkün olduğu, taşınmazın üzerinde hali hazırda tarımsal faaliyet yürütüldüğü, üzerinde ekonomik değer taşıyan dikili ürün bulunmadığı, her türlü tarımsal faaliyete elverişli tarım arazisi olduğu, sulu tarım arazisi olarak değerlendirildiği, taşınmazın kıymet tarihi olan 10/08/2023 tarihi itibariyle 904.350,00 TL olabileceği" bildirilmiş olup,
Uğur Yenigün'e, kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde kıymet takdirine karşı itiraz davası açabileceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 05/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN01999044