“TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Reklam Alanlarının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönerge” nin 15’inci maddesine istinaden Açık İhale Usulüne göre yapılacak.

Teklifler, en geç ihale tarihi ve saatine kadar TCDD Taşımacılık A.Ş. Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Satın Alma Şubesi Müdürlüğünde (1048 No.lu Oda)  Altındağ ilçesi Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3-C Gar -ANKARA adresine teslim edilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale dokümanı, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü-Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Satın Alma Şubesi Müdürlüğünde (1048 No.lu Oda) görülebilir. TCDD Taşımacılık A.Ş. Merkez Veznesinden 300,00 TL karşılığında satın alınabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Editör: EMİNE TÜRKSOY