T.C.BİLECİKİCRA DAİRESİ
2023/1703 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1703 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ ;
Tapu Kaydı; İli: Bilecik, İlçesi: Merkez, Köyü: Künçeğiz, Mevkii: Güzelce alan, Ada:102, Parsel:6,Bağımsız Bölüm Nitelik: Tarla, Ana Taşınmaz Yüzölçüm: 29.750,52 m² şeklinde tapuya kayıtlıdır.
Adresi : Bilecik Künçeğiz Köyü Bilecik Merkez / BİLECİK
Yüzölçümü : 29.750,52 m2
Hali Hazır Durumu; Taşınmaz topografik olarak hafif eğimli arazi yapısına sahiptir. Parselin güney cephesi Bilecik-İnegöl yolu, doğusu tarla ve orman, batısı tarla ve orman, kuzeyi tarla ile sınırlıdır. Parsel üzerinde keşif sırasında buğday ekili durumdadır. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım bu yol üzerinde sağlanmaktadır. Taşınmaz hafif %3-4 civarında eğimli, etkili toprak derinliği 50 cm civarındadır. Taşınmaz herhangi bir sulama sahasında kalmamakta olup, kuru tarım arazisi vasfındadır. Bilecik İli, Merkez İlçesi, Künceğiz Köyündeki kuru tarım arazilerinde buğday-çerezlik ayçiçeği münavebesi yapılarak, arazi zemin değeri hesaplanmıştır. Taşınmaz üzerinde kuru şartlarda bu ürünlerin yetiştirilmesi durumunda getirecekleri net gelirleri hesaplanırken Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2022 yılı buğday ve çerezlik ayçiçeği ürünlerine ait ortalama verimleri, ürün fiyatları ve üretim masrafları esas alınarak, yıllık orantılı net gelirleri tespit edilmiştir. Taşınmazın 20.000 m² den büyük olması, kadastral yola cephesi olması durumunda, taban alanı 75 m² bağ evi izni alınabilmektedir. Bilirkişiler tarafından, gelir metoduna göre bulunan 29,23 Tl/m² zemin birim değerinin, taşınmazın kadastro yoluna cepheli ve köye çok yakın konumda olması nedeniyle %100 objektif artışla 58,46 TL/m² edebileceği,arazinin toplam değerinin ise 58,46 Tl/m² x 29.750,52 m² =1.739.215,40 Tl olarak tespit edilmiştir.,
İmar Durumu :İmar Planı dışındadır.
Kıymeti : 1.739.215,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz şerhleri (tapu kaydı gibidir)
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 10:39
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 10:39

04/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01945326