Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/347 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İli: Bilecik, İlçesi: Merkez, Mahallesi:İsmetpaşa Mah.,Mevkii: Şehiralan,ana taşınmaz niteliği: arsa, ada no: 554, parsel no:3 , Kat: bodrum kat, arsa payı: 110/1040 ı, ana taşınmaz yüzölçümü: 300,00 m², bağımsız bölüm nitelik: mesken , , bağımsız bölüm no:1 şeklinde tapuya kayıtlıdır. . Bodrum katta konumlu tek bağımsız bölüm olup, hol,salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve balkon hacimlerinden oluşan yaklaşık brüt 116 m² kullanım alanlıdır. İnşaat seviyesi yaklaşık %98 dir.
Adresi :Taşınmaz; Bilecik İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mah. Mehmetçik Sokak No:25, D:1 posta adresinde konumludur.
İmar Durumu :1/1000 ölçekli, 06.11.2012 tarih ve 50 sayılı meclis kararı ile onaylanan Bilecik İlave ve Revize Uygulama İmar Planında, ayrık nizam 5 konut alanı yapılaşma koşullarına uygundur.
Kıymeti : 312.620,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: İpotek ve haciz şerhleri, askeri yasak güvenlikbölgesi sınırları içerisinde yer aldığı 08.12.1988 tarihli şerhi vardır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 10:09
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:09

2 NO'LU TAŞINMAZIN;Tapu kaydı: İli: Bilecik, İlçesi: Merkez, Mahallesi: İstiklal Mah. Ada:283, Parsel:210, Kat:Bodrum kat, Bağımsız Bölüm No:1, Arsa pay/payda:94/654, Bağımsız Bölüm Nitelik: Mesken, Ana Taşınmaz Nitelik :Arsa, Ana Taşınmaz Yüzölçümü:327,05 m² şeklinde tapuya kayıtlıdır. bodrum katta konumlu tek bağımsız bölüm olup, hol, salon, 3 oda mutfak, banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşan yaklaşık brüt 125 m² alanlıdır.
Adresi : Bilecik İli, Merkez İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Şehit Ayhan Ünver Caddesi, No:39, D:1 adresinde konumludur
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli, 06.11.2012 tarihl ve 50 sayılı meclis kararı ile onaylanan Bilecik İlave ve Revize Uygulama İmar Planında, ayrık nizam, 4 kat konut alanı yapılaşma koşullarına sahiptir
Kıymeti : 315.000,00 TL
KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: İpotek, haciz şerhleri vardır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 10:19
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:19

3 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: İli: Bilecik, İlçesi: Merkez, Mahallesi: Cumhuriyet Mah. Ada:791, Parsel:13, Mevkii: Kırklar, Blok: A, Kat:3. kat+Çatı katı, B.B.No:8, Arsa Pay/Payda: 447/4864, B.Bölüm Nitelik: Dubleks Mesken, Ana Taşınmaz Niteliği: A Blok, Beş Katlı, B Blok Dört Katlı Betonarme, Ana Taşınmaz Yüzölçümü: 481,55 m² şeklinde tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz 3 normal kat ve çatı katında bina girişine göre sol ön ve yan cephede konumludur. 3. Normal katta hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve balkon hacimlerinden yaklaşık 106 m² alanlı, çatı katında sofa, 3 oda, banyo teras hacimlerinden teras haczmi hariç yaklaşık 50 m² alanlı olmak üzere toplam 156 m²alanlıdır. Teras hacmi yaklaşık 25 m² alanlıdır.
Adresi : Taşınmaz Bilecik İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mah. Kırklar 1. Sokak, No:8, Daire :8 posta adresinde konumludur.
Yüzölçümü : 181 m2 (kullanım alanı teras dahil)
Arsa Payı : 447/4864
İmar Durumu :1/1000 ölçekli, 06.11.2012 tarih, 50 sayılı meclik kararı ile onaylanan Bilecik İlave ve Revize Uygulama İmar Planında hmaks:12,50 metre, bitişik nizam konut alanı yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 555.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Bilecik 1. Asliye Huk. Mah. 2020/494 esas sayılı dosyasında tapu iptali davası şerhi, İpotek ve haciz şerhleri bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 10:29
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 10:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:29

(İİK m.114 ve m.126) 16/10/2023
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01911856