Şair ve Araştırmacı-Yazar Hasan Taşçı tarafından İnhisar Belediye Başkanlığına ilçeye ait bir şeref vesikası iletildi.

Kurtuluş Savaşı sırasında cephede kahramanlıkla mücadele eden, bazıları altmış yaş üstü İnhisar ve köylerinden vatan savunmasına katılan İnhisar halkından bahseden Şeref Vesikasında;  Batı Cephesi Kumandanlığı yazışmasının, Osmanlıca ve günümüz Türkçesi ile yazılmış hali İnhisar Belediye Başkanlığı tarafından yayınlandı.
Rumi 1337-Miladi 1921 tarihinde yazılan tarihi yazışmada, “Burada müdafaa eden yalnız Tozman-Çay-İnhisar kariyerlerinden yirmi altı milis efradıdır. Bunların cehennemi ateş altında gösterdikleri metanet tarihte altın kalemle yazılmaya layıktır.” ifadeleri halkın milli mücadele döneminde gösterdiği kahramanlığın önemli bir göstergesi oldu.Tari̇hi̇ Şeref

Mihalgazi Müdür Vekili ve Jandarma Kumandanı Mehmet Şükrü tarafından Garp Cephesi Kumandanlığına yapılan yazışmanın Türkçe hali şu şekilde yayınlandı:
1. Evvelki gün alessebah bilmüsademe Akhisar’a geçip kuvvetinin kısmı azamnını bırada bıraktıktan sonra yüzelli süvari iki top ve müteadir makineli ve otomatik tüfek olmak üzere bin neferle sabah alaturla saat beş buçukta çay kariyesi geçidine taaruz eden düşman tevkif edilmiş akşam saat yarım kadar devam eden müsademe birçok maktul ve mecruh verip gecenin zulmetinden bilistifade asıl maksadı olan kayığı tahrip edemeyerek ricata macbur olmuştur.
2. Mıntıka-i acizide tam manasıyla seferberlik hükümfermanıdır. Bazı altmışlık ihtiyarların bile kıymeti harbiyesi mefkut silahlarla yekdiğerine müsabaka edercesine hüdapesendane müdafaaları cidden görülmeye ve iftihara sezavardır. Burada müdafaa eden yalnız Tozman-Çay-İnhisar kariyerlerinden yirmi altı milis efradıdır. Bunların cehennemi ateş altında gösterdikleri metanet tarihte altın kalemle yazılmaya layıktır. Mukaddena Gündüzbey taburunuın ikinci bölük ve ikinci Ertuğrul taburu kumandanlığında bulunmuş olan Tozmanlı Ali Molla Hasan Kesb-i temeyyiiz etmiştir. Bu mahrebede iki şehit ve bir mecruhumuz olduğu ve emsaline bir taziyane-i tergip ve teşvik olmak üzere resmen ilanı maruz ve müsterhamdır
Jandarma kumandanlığından açtırılmıştır.
1/11/37 saat 12.30 sonra”

Kaynak: Emine TÜRKSOY