Söğüt Belediye Meclisinde evsel katı atık tarifesi güncellenmesi konusu görüşüldü.

Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tarafımızca ödemesi yapılan evsel katı atıkların toplanması, taşınması, depolanması, bertaraf edilmesine yansıtılan işçilik, akaryakıt ve bertaraf maliyetlerinin artması sonucudur. İşçilik, akaryakıt ve bertaraf giderlerinde görülen artışlar ile vergi oranlarında yapılan değişiklikler, mevcut tarifenin ödemeleri karşılayamamasına sebebiyet vermesinden dolayı fiyat güncellenmesi Belediye Meclisince karara bağlanmıştır.” İfadelerine yer verildi. KEMAL ATLAN