Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Seminer Günleri’ne “Türkçe Edebi Metin Üretiminin Tarihi Sürecine Dair Bir Değerlendirme” konulu seminer ile devam etti.

Düzenlenen 6. Seminerde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Ersoy sunum yaptı.
 Akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı seminerde “Kodikoloji”, “Yurt Dışındaki Türkçe Yazmalarla İlgili Bazı Tespitler”, “El yazması Kitaplar Üzerine Araştırmalar”, “Kütüphane ve Kütüphanecilik” başlıklı konular işlendi.

Kaynak: MEHMET ÖZGÜR