Bilecik Belediye Meclisi, Ocak ayı ilk birleşim toplantısı gerçekleştirildi. Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı başkanlığında, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen meclis toplantısı, Pençe Kilit Operasyonunda şehit düşen askerlerimiz için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Belediye meclisinde bulunan partilerin grup başkanlarının açılış konuşmalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 2024 yılında Belediye Meclisinin toplantı günleri ve saati, önceki yıllarda olduğu şekilde gerçekleştirilmeye devam edeceği kararı verildi. Buna göre belediye meclis toplantıları her ayın ilk pazartesi ve perşembe günü olmak üzere saat: 17:30’da gerçekleştirilmeye, Ağustos ayında ise yapılmayacağı karara bağlandı.

İkinci gündem maddesinde Denetim Komisyonu Üyeleri seçildi. Gizli oy yöntemiyle gerçekleşen seçimde, Denetim Komisyonuna; CHP grubundan Nurten Bilecikligil, Soner Olgun, AK Parti grubundan Köksal Arslan, MHP grubundan Hamdi Salt, İYİ Parti grubundan Birsen Okatan seçildi.   Belediye Meclisinin diğer gündeminde Hukuk Komisyonu ve Çevre Komisyonu üyeleri belirlendi.

Toplantının bir diğer gündem maddesi olarak da Bilecik Belediyesi sorumluluk sahasında kalan alanlarda bulunan taşınmazlar esas olmak üzere, Belediye Başkanlığına ait hisseler, tapu tahsis belgesi verilen parseller, imar parseli durumunda olmayan artık parseller ve ihdas edilen taşınmazların alım ve satım işlemleri konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi ve 34. maddesinin (g) bendine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek, karara bağlandı. 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığınca 2024 yılında kullanılacak geçici iş pozisyonlarının belirlendiği toplantıda ayrıca  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51 ve 52. maddeleri gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapmakta olan Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü personelinin 2024 yılı aylık maktu mesai ücretlerinin belirlendi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine istinaden 2024 yılında Belediye Başkanlığında çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlendiği oturumda ayrıca 2024 yılında uygulanacak ücret ve tarifelerin tespitine ilişkin Bilecik Belediye Meclisinin 04/12/2023 tarih ve 97 sayılı kararında değişiklik yapılması konusunun görüşüldü.

MECLİS 2

İç borçlanma konusunda Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi konusunda CHP gurubunun kabul oylarına karşı AK Parti ve MHP grubu ret oyu kullandı.  İYİ Parti grubunun çekimser oy kullanmasıyla gündem maddesi oy çokluğuyla reddedildi. KORKMAZ KESİK

Editör: Korkmaz Kesik