Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Rize Artvin Havalimanı Terminal Binasında ATM mahalli olarak kullanılmak üzere 3m²’lik mahallin KDV dahil 4.500-TL/Ay (DörtbinbeşyüzTürkLirası) muhammen kira bedeli üzerinden, açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilecek.

Söz konusu mahalle ait sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Rize - Artvin Havalimanı Müdürlüğünden KDV dâhil 250.-TL (İkiyüzelliTL) karşılığında temin edilebilir.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, kiralanacak mahalle talip olanlar 28/02/2023 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp Rize Artvin DHMİ Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine verecekler. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Editör: EMİNE TÜRKSOY