TÜBİTAK "1002-A Hızlı Destek Modülü" kapsamında sunulan 124Z108 numaralı ve "Demir Oksit Manyetik Nanopartikülleri Üzerine Sığır Karbonik Anhidraz Enziminin İmmobilizasyonu Ve Karakterizasyonu: CO2 Gideriminde Potansiyel Uygulanabilirliğinin Araştırılması" başlıklı proje önerisi 75.000,00 TL bütçe ve 12 ay süre ile TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun görüldü.

Kaynak: Nevzat KAPTAN