Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısına katıldı.

Gerçekleşen toplantıda gündeme dair değerlendirmeler yapılırken, ortak eğitim fuarları, akademik hareketlilik, öğrenci hareketliği, eğitim ve Ar-Ge politikaları ile üniversiteler için AB kaynakları ve destekler konuları üzerinde duruldu.