banner795
banner401
banner422
Hüseyin Şensoy
Hüseyin Şensoy
Mali Müşavir
Yazarın Makaleleri
E-Fatura Uygulaması Mağdurları
Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı'nın 'e-defter ve e-fatura” uygulama ayrıntılarını belirlemek üzere kanuni yetkisi öteden beri bulunuyordu. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı bu yetkisine dayanarak '397 ve 421 numaralı Vergi Usul...
İŞYERLERİNE RİSK DEĞERLENDİRMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasası, işçi çalıştıran her işyerine yeni sorumluluk ve yükümlülükler getirdi. Yasanın özü; tüm iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmaları zorunluluğu… 6331 sayılı iş...
Muhasebe Haftası
1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe haftasının 23.sünü kutladıklarını belirterek, 'Çağrımıza duyarsız kalınmaması ve sorunların üstesinden gelebilmek için tek çarenin; dün olduğu gibi Muhasebe Haftası ve sonrasında gösterilecek...
Vergi Haftasını Kutlarken
Geniş kitlelere vergiyi benimsetmek ve gönüllü ödeme alışkanlığı yaratabilmek için daha etkin uygulamalar geliştirilmesine meslek camiası olarak desteklerimiz tamdır. Türkiye'de Ocak 2013 itibariyle faal gelir vergisi mükellefi sayısı...
Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Başbakanım; 'Bağımsız Denetim” konusunda, 'saydamlık, katılımcılık ve adalet” ilkeleriyle hareket etmesini beklediğimiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları...

banner524

banner92

banner714

banner679

banner620

banner390

banner510

banner503