Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 500 Sözleşmeli Personel alınacak.

Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden 30 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılabilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız