Millî Eğitim Bakanlığı tarafından iki yıllık dönemlerde uygulanan “Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” (ABİDE) araştırması 29 Nisan-03 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Bilecik’te 28 okulun 49 şubesinde gerçekleştirilecek.

Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin bilgi ve becerilerini ulusal düzeyde değerlendirmeyi amaçlayan bu uygulama ile öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri gündelik yaşamda kullanabilme durumlarını ölçmek ve eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme etme gibi üst düzey düşünme becerilerinin değerlendirmesi amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ABİDE araştırmasıyla ayrıca öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerileri de ölçülmektedir.

Çoktan seçmeli, çoklu seçim ve açık uçlu soru türlerini içeren ABİDE araştırması, ülkemizdeki örgün eğitim kurumlarında iki yılda bir nisan-mayıs ayları içerisinde gerçekleştirilip başarı testleri ile anketler aracılığıyla yapılır. Başarı testleri kâğıt-kalemle uygulanırken anketler elektronik ortamda gerçekleştirilir.

Katılacak okul ve şubeler, tabakalı seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlendiği ABİDE araştırmasının sonuçları ulusal bir rapor halinde düzenlenecek ve bu raporlar, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi ve eksiklerin giderilmesi gibi alanlarda kullanılacaktır.

2024 ABİDE araştırmasına ilimizden katılacak öğrencilerimize şimdiden başarılar diler, bu eğitim araştırmasına katkılarından dolayı her birine teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verildi.

Kaynak: BETÜL KESİK