Bilecik Belediyesi Aralık ayı belediye meclisi ikinci birleşim toplantısı Perşembe günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda şehir içi toplu taşımada kartlı sisteme geçilmesi konusu görüşüldü. Belediye Meclisinin Pazartesi günü gerçekleştirilen ilk oturumunda gündeme gelen konu Hukuk Komisyonuna sevk edilmişti. Hukuk Komisyonu tarafından görüşülen konu tekrar Belediye Meclisinde görüşüldü. Belediye Meclisine sunulan komisyon raporunda şu bilgilere yer verildi:

“Bilecik Belediye Meclisinin 04.12.2023 tarih ve 100 sayılı kararı ile "Bu kapsamda şehir içi toplu taşıma araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemine geçilmesinin ve konuyla ilgili tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi" konusu görüşülmek üzere Komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yukarıda belirtilen konu 06.12.2023 tarih ve 7 sayılı toplantımızda görüşülüp incelenmiş

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Belediyemizce yapılan şehir içi toplu taşıma otobüs hattı ihale sözleşmesinin 14. Maddesinde; "Belediye Meclis kararı ile ilerleyen dönemlerde Elektronik Ücret Toplama Sistemine geçilmesine karar verildiği takdirde belirlenen süre dahilinde; şehir içi yolcu taşımacılığı hizmetinde özel halk otobüsü çalıştıran müşteri, idare tarafından belirlenecek Elektronik Ücret Toplama Sistemini (EÜTS) aracında uygulamayı kabul ve taahhüt eder. EÜTS'ne geçildiğinde, bu sisteme katılmayan araçların hat güzergahlarında çalışması mümkün değildir. İdare tarafından EOTS işletici şirketi belirlenecek ve bu sistem şehir içi toplu taşıma faaliyeti yapan tüm araçlara kurdurulacaktır." denilmektedir.

Bu kapsamda şehir içi toplu taşıma araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemine geçilmesinin ve konuyla ilgili tüm iş ve işlemler için (protokol, sözleşme, ihale vb.) Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun olduğuna,

Mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY: Konu hakkında komisyonumuzca detaylı inceleme ve araştırma yapılarak karar verilmesi gerektiğini düşündüğümden Elektronik Ücret Toplama Sistemine geçilmesine, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin çoğunluğun görüşüne katılmıyorum. Üye Köksal Arslan”

Hukuk Komisyonu’nun Belediye Meclisine sunduğu raporun ardından şehir içi toplu taşıma araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemine geçilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi AK Parti ve MHP grubunun ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. KORKMAZ KESİK

Editör: Korkmaz Kesik