İl Genel Meclisi tarafından Gölpark’ın piknik ve eğlence alanı olarak işletilmesi konusu görüşüldü. Bilecik kamuoyunda uzun bir süredir konuşulan Gölpark’ın ücretlendirilmesine ilişkin konu meclis gündeminde görüşülmedi.   

İl Genel Meclisi Temmuz ayı son birleşim toplantısı gerçekleştirildi. Meclis gündeminde, Gölpark’ın piknik ve eğlence alanı olarak işletilmesi konusu görüşüldü.

D S C 3664

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor İl Genel Meclisine sunuldu. Komisyon tarafından meclise sunulan “Gölpark Piknik ve Eğlence Alanının İşletilmesi, İşlettirilmesi, Yönetilmesine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Yönetmelik" oy birliği ile kabul edildi.

D S C 3671

Komisyon raporunda:

“İl Genel Meclisinin 07 Haziran 2024 tarihinde yapılan 5. Birleşimde alınan 2024/115 sayılı kararı ile "Gölpark Piknik ve Eğlence Alanının İşletilmesi, İşlettirilmesi, Yönetilmesine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Yönetmelik" hükümlerinin görüşülmesi talebi incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16'ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 20'nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun konu üzerinde İdaremiz ilgili müdürlükler ve hukuk müşavirliği ile yaptığı çalışmalar neticesinde;

Toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme, piknik ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, İlimizin güzelliğine katkı sağlamak ve turistlik hareketlere imkan vermek amacıyla, Bilecik İl Özel İdaresince tesis edilmiş mevcut Gölpark Piknik ve Eğlence Alanının İşletilmesi, İşlettirilmesi, Yönetilmesine İlişkin Usul ve Esasların düzenlenmesine ilişkin İdaremiz tarafından hazırlanan ve rapor ekinde ekli 3 saifeden ibaret "Bilecik İl Özel İdaresi Bilecik Merkez Pelitözü Mahallesi Gölpark Piknik ve Eğlence Alanına Ait Uyulması Gereken Kurallar Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.” ifadelerine yer verildi.

D S C 3686

ÜCRET ALINACAK MI?

İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Gölpark’a girişin ücretlendirilmesine ilişkin henüz bir karar alınmadığını söyledi.

Kaynak: KORKMAZ KESİK