Bilecik Askerlik Şubesi Başkanlığı Mayıs 2017 celbinde sevke tabi olanlar için duyuru yayınladı.

Mayıs 1. ve 2. Celbinde sevke tabi olan yükümlülerin sevk işlemlerini E-Devlet veya askerlik şubesi ne giderek yaptırmaları gerekiyor.

Bilecik Askerlik Şubesi’nden yapılan ayrıntılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1.Askerliğine karar alınmasına müteakip Mayıs 2017 celbinde sevke tabi olanlardan; 06 ay kısa dönem ay kısa dönem yükümlüler ve 12 aylık er statüsündeki yükümlülerin 1997/1 tertip olarak 1.Grubu: 02 Mayıs – 03 Mayıs 2017 (Dâhil) 2.Grupları: 07 -09 Haziran 2017 (Dâhil)iki grup halinde,12 aylık meslek kurasına tabi yedek subaylar ve 12 aylık meslek kurasına tabi yedek subaylar 02 Mayıs -03 Mayıs 2017 (Dâhil) tarihlerinde, silâhaltına alınacaklardır.

2.Sevke tabi tutulanların sınıf ve eğitim merkezleri e-Devlet üzerinden aşağıda belirtilen tarihler doğrultusunda yayınlanmaktadır.

3.Askere alınacaklardır; en geç,1 inci grupta sevke tabi olan 6 aylık kısa dönem ve 12 aylık erler sevk evraklarını 03 Mayıs 2017 (Dahil) tarihine kadar,12 aylık meslek kurasına tabi yedek subaylar ve 12 aylık takım komutanı yedek subaylar 03 Mayıs 2017 (Dahil),2’nci grupta sevke tabi olan 6 aylık kısa dönem ve 12 aylık erlerin sevk evraklarını 01-09 Haziran 2017 (Dahil)tarihlerinde almaları gerekmektedir.

4.Mayıs 2017 celbi 1’inci grupta sevke tabi olan yükümlüler sevk işlemlerini;

e-Devlet kapısından: 12 aylık er:14 Nisan 2017-28 Nisan 2017, 06 aylık kısa dönem: 27 Nisan 2017-28 Nisan 2017, 12 aylık meslek kurasına tabi yedek subaylar: 27 Nisan 2017-28 Nisan 2017, 12 aylık takım komutanı yedek subaylar: 27 Nisan 2017-28 Nisan 2017 tarihlerinde yapabilecek /yaptırabileceklerdir.

Askerlik Şubesinden: Nüfus cüzdanları ile birlikte 12 aylık er: 14 Nisan 2017 -03 Mayıs 2017, 06 aylık kısa dönem: 27 Nisan 2017- 03 Mayıs 2017, 12 aylık meslek kurasına tabi yedek subaylar:27 Nisan 2017 – 03 Mayıs 2017 12 aylık takım komutanı yedek subaylar: 27 Nisan 2017- 03 Mayıs 2017,tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

5.Mayıs 2017 celbi 2’nci grupta sevke tabi olan yükümlüler sevk işlemlerini :

e-Devlet kapısından: 06 aylık kısa dönem ve 12 aylık erler: 01 Haziran 2017 -05 Haziran 2017,tarihlerinde yapabilecek /yaptırabileceklerdir.

Askerlik Şubesinden nüfus cüzdanları ile birlikte,06 aylık kısa dönem ve 12 aylık erler: 01 Haziran 2017- 09 Haziran 2017,tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

6.sevk evraklarını almayanlar ile aldığı halde birliğine katılmayanlar 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 89. Maddesi gereğince bakaya suçunu işlemiş olacaklarından dolayı idari para cezası ile cezalandırılacakları için yükümlülerin zamanında sevk evraklarını almaları ve birliklerine katılmaları menfaatleri icabıdır.”