Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından katı yakıt ( kömür ve odun) satın alınacak.

Mal alımı açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale komisyonu teklif edilen malzemelerin teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, en avantajlı tekliflerden başlamak üzere firmalardan ihale sonrasında numune isteyebilecek. İdarenin talebi üzerine numuneler 5 iş günü içinde komisyona teslim edilecek. Zamanında numunesini teslim etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacak.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız